Medycyna pracy

Zapraszamy do współpracy firmy chcące wykonać badania z zakresu medycyny pracy dla swoich pracowników. Oferujemy badania kompleksowe.

Poradnia Medycyny Pracy

Świadczymy usługi w zakresie badań profilaktycznych:

 • badania wstępne, okresowe, kontrolne dla pracowników
 • badania kandydatów na kierowców
 • badania kierowców zawodowych
 • badania psychotechniczne
 • badania audiometryczne, spirometryczne
 • badania laboratoryjne
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • konsultacje specjalistyczne (okulista, neurolog, laryngolog)
 • wizytacja stanowisk pracy
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • zaświadczenia do Izb Pielęgniarskich i Lekarskich

Osoby zgłaszające się na badania muszą mieć ze sobą skierowanie od pracodawcy oraz dokument tożsamości.

Przyjęcia pacjentów tylko po wcześniejszej rejestracji – tel: 690-114-167

Zawarcie umowy na badania medycyny pracy

Instytucje zainteresowane zawarciem umowy na realizację badań medycyny pracy proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 505-245-769 lub poprzez formularz kontaktowy

shadow

Lekarze medycyny pracy

Jacek Borejko
Żaneta Kosicka

Medycyna pracy zajmuje się badaniem i monitorowaniem zdrowia pracowników. Głównym celem medycyny pracy jest wykrywanie zagrożeń zdrowotnych, które mogą stwarzać konkretne miejsca i stanowiska pracy. Lekarze medycyny pracy wydają zaświadczenia o zdolności do wykonywania zawodu i braku przeciwwskazań do pracy. Medycyna pracy obejmuje również zagadnienia związane z profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób zawodowych.

W celu odbycia wizyty wymagane jest skierowanie do lekarza wystawione przez obecnego lub przyszłego pracodawcę oraz dokument tożsamości. Na skierowaniu musi być oznaczone stanowisko oraz informacje o czynnikach, z którymi pracownik będzie miał styczność.

Zakres i przebieg badań uzależniony jest od rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli pracownik jest w trakcie leczenia powinien przedstawić aktualne wyniki badań i poinformować o zażywanych lekach. Częstotliwość wizyt u lekarza medycyny pracy zależna jest od kodeksu pracy. Pracodawca musi zapłacić pracownikowi za czas wykonania badań medycyny pracy i powinny mieć miejsce w normalnych godzinach pracy. Jeżeli lekarz przyjmuje w innym mieście, firma jest zobowiązana pokryć koszty dojazdu w obie strony.

Przyjęcia pacjentów tylko po wcześniejszej rejestracji – tel: 690-114-167

Do pobrania