Cennik

Cennik usług medycznych w Przychodni ELMED Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Cennik usług medycznych

Wizyty lekarskie

Cena

WIZYTA CHIRURGICZNA 150,00 zł
WIZYTA DERMATOLOGICZNA 150,00 zł
WIZYTA ENDOKRYNOLOGICZNA 150,00 zł
WIZYTA GINEKOLOGICZNA 170,00 zł
WIZYTA KARDIOLOGICZNA 150,00 zł
WIZYTA LEKARZ RODZINNEGO 130,00 zł
WIZYTA NEUROCHIRURGICZNA 200,00 zł
WIZYTA NEUROLOGICZNA 160,00 zł
WIZYTA OKULISTYCZNA 200,00 zł
WIZYTA ONKOLOGICZNA 180,00 zł
WIZYTA ORTOPEDYCZNA 160,00 zł
WIZYTA OTOLARYNGOLOGICZNA 200,00 zł
WIZYTA PEDIATRYCZNA 130,00 zł
WIZYTA PRZED SZCZEPIENIEM 50,00 zł
WIZYTA UROLOGICZNA  z badaniem USG 200,00 zł

Wizyty lekarskie

Cena

USG BIOPSJA CIEŃKOIGŁOWA 150,00 zł
USG DOPPLER AORTY I TĘTNIC BIODROWYCH 140,00 zł
USG DOPPLER JAMY BRZUSZNEJ / UKŁADU WROTNEGO 140,00 zł
USG DOPPLER TĘTNIC KOŃCZYN DOLNYCH/GÓRNYCH 140,00 zł
USG DOPPLER TĘTNIC PODOBOJCZYKOWYCH 140,00 zł
USG DOPPLER TĘTNIC SZYJNYCH I KRĘGOWYCH 140,00 zł
USG DOPPLER ŻYŁ KOŃCZYN DOLNYCH/GÓRNYCH 140,00 zł
USG DOPPLER ŻYŁ SZYJNYCH I PODOBOJCZYKOWYCH 140,00 zł
USG DOŁY PACHOWE 130,00 zł
USG GINEKOLOGICZNO ENDOWAGINALNE 130,00 zł
USG GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZE 130,00 zł
USG JAMY BRZUSZNEJ 130,00 zł
USG WĘZŁÓW CHŁONNYCH 130,00 zł
USG PIERSI 130,00 zł
USG ŚLINIANEK 130,00 zł
USG TARCZYCY 130,00 zł
USG TKANEK MIĘKKICH 120,00 zł
USG ORTOPEDYCZNE 150,00 zł
Laboratorium

Nazwa badania

Cena

Antytrombina 45,00 zł
APTT 12,00 zł
D-dimery 45,00 zł
Fibrynogen 9,00 zł
INR (czas protrombinowy, wskaźnik INR) 15,00 zł
Morfologia + Rozmaz 30,00 zł
Morfologia + płytki 15,00 zł
OB 11,00 zł
Retikulocyty 15,00 zł
Żelazo 14,00 zł
Mocz - badanie kamieni moczowych 60,00 zł
Mocz - analiza ogólna 7,00 zł
Mocz - białko ilość. 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: chlorki 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: fosfor nieorg. 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: k. moczowy 12,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: kreatynina 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: magnez 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: mocznik 6,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: sód i potas 12,00 zł
Mocz - dobowe wydalanie: wapń 12,00 zł
Mocz - poranny (porcja):  potas i sód 12,00 zł
Mocz - poranny (porcja): a-Amylaza 8,00 zł
Mocz - poranny (porcja): chlorki 6,00 zł
Mocz - poranny (porcja): fosfor nieorg. 6,00 zł
Mocz - poranny (porcja): kreatynina 6,00 zł
Mocz - poranny (porcja): kwas moczowy 12,00 zł
Mocz - poranny (porcja): magnez 6,00 zł
Mocz - poranny (porcja): mocznik 6,00 zł
Mocz - poranny (porcja): wapń 6,00 zł
Posiew moczu+antybiogram 48,00 zł
Badanie w kierunku owsików 15,00 zł
Kał na nosicielstwo ( 1 oznaczenia ) 50,00 zł
Kał na nosicielstwo ( 3 oznaczenia ) 150,00 zł
Kał na pasożyty (jedno oznaczenie) 35,00 zł
Krew utajona w kale 30,00 zł
Posiew kału (bakteriologiczny) 50,00 zł
a-Amylaza (diastaza) 8,00 zł
Albumina 12,00 zł
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) 12,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) 12,00 zł
Białko całkowite 6,00 zł
Białko frakcje ( proteinogram) 35,00 zł
Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł
Bilirubina całkowita (Bil-T) 12,00 zł
Bilirubina związana 10,00 zł
Ceruloplazmina 60,00 zł
Chlorki 7,00 zł
Cholesterol całkowity (CHOL) 10,00 zł
Cholesterol HDL 10,00 zł
Cholesterol LDL 10,00 zł
Cholinoesteraza (CHE) 29,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 20,00 zł
Fosfataza kwaśna (ACP) 11,00 zł
Fosfataza sterczowa (ACP-P) 12,00 zł
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 12,00 zł
Fosfor nieorganiczny 12,00 zł
GGTP 10,00 zł
Glukoza 12,00 zł
Kinaza kreatynowa (CK-NAC, CPK) 15,00 zł
Kreatynina 12,00 zł
Krzywa cukrowa (2 punktowa, 50g glukozy, czas pobrania: 0, 1h) 24,00 zł
Krzywa cukrowa (2 punktowa,75g glukozy,czas pobrania: 0, 2h) 24,00 zł
Krzywa cukrowa (3 punktowa,75g glukozy,czas pobrania: 0, 1, 2h) 36,00 zł
Kwas moczowy 12,00 zł
Lipaza 26,00 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) 35,00 zł
Magnez 14,00 zł
Miedź 46,00 zł
Mocznik 12,00 zł
Potas 12,00 zł
Próby wątrobowe (ASPAT, ALAT, bilirubina całkowita) 36,00 zł
Sód 12,00 zł
Transferyna 41,00 zł
Trójglicerydy (TG) 10,00 zł
Wapń całkowity 8,00 zł
Wapń zjonizowany 12,00 zł
ASO półilość 16,00 zł
CRP ilościowo 23,00 zł
Grupa krwi 46,00 zł
Grupa krwi /x 2/ + karta indentyfikacyjna 95,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 25,00 zł
Przeciwciała anty Rh 40,00 zł
RF- ilościowo 16,00 zł
VDRL/WR 16,00 zł
Anty-TG (p.-ciała przeciw tyreoglobulinie) 45,00 zł
Anty-TPO (p.-ciała przeciw peroksydazie tarczycowej) 45,00 zł
FT3 (wolne T3) 28,00 zł
FT4 (wolne T4) 28,00 zł
T3 (trójjodotyronina) 33,00 zł
T4 (tyroksyna) 33,00 zł
TSH III generacji 25,00 zł
Tyreoglobulina (TG) 56,00 zł
17-OH progesteron 53,00 zł
Androstendion 75,00 zł
DHEA 45,00 zł
Estradiol 35,00 zł
Estriol wolny 42,00 zł
FSH 23,00 zł
HCG-beta ilościowo 45,00 zł
LH 33,00 zł
Progesteron 35,00 zł
Prolaktyna 30,00 zł
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 48,00 zł
Testosteron wolny 65,00 zł
Testosteron 42,00 zł
Aldosteron 56,00 zł
Kortyzol 50,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy 20,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w dobowej zbiórce moczu 60,00 zł
Parathormon 50,00 zł
AFP (alfa-fetoproteina) 32,00 zł
mikroglobulina 53,00 zł
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) 39,00 zł
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka) 45,00 zł
CA-19.9(m.in.m.nowotworów p.pokarmowego) 45,00 zł
CEA (antygen karcinoembrionalny) 45,00 zł
PSA (specyficzny antygen prostaty) 40,00 zł
PSA CAŁKOWITY + WOLNY 85,00 zł
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) 85,00 zł
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) 60,00 zł
CK-MB (mass) 34,00 zł
Digoksyna 29,00 zł
Karbamazepina 36,00 zł
Kwas walproinowy 36,00 zł
Teofilina 36,00 zł
Ferrytyna 42,00 zł
Kwas foliowy 53,00 zł
Witamina B12 54,00 zł
Hemoglobina glikowana  [HbA1c] 44,00 zł
Insulina 48,00 zł
Anty-HAV IGM 96,00 zł
Anty-HAV total 96,00 zł
HBS – przeciwciała 30,00 zł
Borelioza IGG 58,00 zł
Borelioza IGM 58,00 zł
Bruceloza IGG 60,00 zł
Chlamydia pneumoniae IGG - test ilościowy 64,00 zł
CMV (metodą PCR) 600,00 zł
CMV IGG 42,00 zł
CMV IGM 42,00 zł
HBE-antygen 48,00 zł
HBS antygen 18,00 zł
Helicobakter pylori IgG 50,00 zł
Herpes ½ IGG 42,00 zł
Herpes ½ IGM 53,00 zł
HIV Przeciwciała 60,00 zł
Krztusiec IGA 50,00 zł
Krztusiec IGG 50,00 zł
Krztusiec IGM 50,00 zł
Listerioza - test jakościowy 70,00 zł
Mononukleoza (odczyn lateksowy) 50,00 zł
Mykoplazma IGM 70,00 zł
Odra IGG 120,00 zł
Odra IGM 120,00 zł
HBC IGM 65,00 zł
HBC TOTAL całkowite przeciwciała 65,00 zł
HBE przeciwciała 48,00 zł
HCV przeciwciała 38,00 zł
Różyczka IGG - test ilościowy 36,00 zł
Różyczka IGM - testpółilościowy 40,00 zł
Śiwnka IGG 96,00 zł
Świnka IGM 96,00 zł
Toksoplazmoza IgG 30,00 zł
Toksoplazmoza IgM 40,00 zł
Toxocaroza IGG 120,00 zł
Varicella zoster IGG - ospa wietrzna 120,00 zł
Varicella zoster IGM - ospa wietrzna 120,00 zł
Osteokalcyna 54,00 zł
Pyrylinks D (dezoksypirydynolina) 54,00 zł
Homocysteina 80,00 zł
Leptyna 80,00 zł
Narkotyki w moczu 80,00 zł
IgA 35,00 zł
IgG 27,00 zł
IgG, IgA, IgM (łącznie) 78,00 zł
IgM 27,00 zł
Alfa 1 antytrypsyna 144,00 zł
C1 inhibitor 144,00 zł
C-3 c (składnik dopełniacza) 60,00 zł
C-4 (składnik dopełniacza) 60,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 1) 80,00 zł
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 2) badanie kompleksowe 150,00 zł
Przeciwciała przeciw endomysium  IgG i IgA EmA (łącznie) 170,00 zł
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych (anty GMM) 80,00 zł
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka 110,00 zł
Przeciwciała przeciw plemnikom 106,00 zł
Posiew nasienia 60,00 zł
Posiew plwociny 38,00 zł
Wymaz kanału szyjki macicy 59,00 zł
Wymaz nosa 50,00 zł
Wymaz odbytu 45,00 zł
Wymaz z gardła+antybiogram 50,00 zł
Wymaz z oka 50,00 zł
Wymaz z pochwy + GBS 60,00 zł
Wymaz  GBS 20,00 zł
Wymaz z rany - beztlenowy 40,00 zł
Wymaz z rany - tlenowy 30,00 zł
Wymaz z ucha +antybiogram 50,00 zł
Medycyna pracy

Cennik Medycyny Pracy

Cena

WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY 90,00 zł
WYDANIE ORZECZENIA - USTALENIE CZASU PRACY OSOBY Z GRUPĄ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 90,00 zł
WIZYTA SPECJALISTY W RAMACH MEDYCYNY PRACY (okulista,neurolog,laryngolog) 80,00 zł
WIZYTA OKULISTYCZNA W RAMACH MP-DOBÓR SZKIEŁ KOREKCYJNYCH 90,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. OKULISTYCZNYM 140,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. LARYNGOLOGICZNYM 140,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. NEUROLOGICZNYM 140,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. OKULISTYCZNYM  i NEUROLOGICZNYM 190,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. OKULISTYCZNYM i LARYNGOLOGICZNYM 190,00 zł
WIZYTA LEKARZA MEDYCYNY PRACY Z BAD. NEUROLOGICZNYM i LARYNGOLOGICZNYM 190,00 zł
WIZYTA LEKARZA MP-WYPEŁNIENIE KARTY LECZENIA UZDROWISKOWEGO 100,00 zł
DUPLIKAT ZAŚWIADCZENIA/ORZECZENIA 50,00 zł
KONSULTACJA PSYCHIATRY W RAMACH MEDYCYNY PRACY 160,00 zł
BADANIE AUDIOMETRYCZNE 30,00 zł
BADANIE SPIROMETRYCZNE 30,00 zł
BADANIE EKG 35,00 zł
BADANIE DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH 50,00 zł
BADANIE POLA WIDZENIA PERYMETRYCZNE 25,00 zł
BADANIE ZJAWISKA OLŚNIENIA / WIDZENIE ZMIERZCHOWE 50,00 zł
BADANIE PSYCHOTECHNICZNE OPERATORÓW WÓZKÓW I SUWNIC 90,00 zł
BADANIE PSYCHOTECHNICZNE (SPRAWNOŚĆ PSYCHORUCHOWA) KIEROWCÓW KAT. B (W RAMACH OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH) 90,00 zł
BADANIE PSYCHOLOGICZNE KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ 150,00 zł
BADANIE DO UPRAWNIEŃ NA  BROŃ (okulista, psychiatra, lekarz medycyny pracy) 350,00 zł
BADANIE  KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ 350,00  zł
BADANIE KIEROWCÓW KIERUJĄCYCH POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI LUB PRZEWOŻĄCYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNE 200,00 zł
BADANIE  KANDYDATÓW / KIEROWCÓW KAT. A1, A2, A 200,00 zł
BADANIE  KANDYDATÓW / KIEROWCÓW KAT. AM,B1,B, B+E,T 200,00 zł
BADANIE  KANDYDATÓW / KIEROWCÓW KAT. C1,C1+E,C,C+E,D1, D1+E, D,D+E, 200,00 zł
BADANIE INSTRUKTORA / EGZAMINATORA KIEROWCÓW 200,00 zł
WIZYTACJA STANOWISK PRACY 150,00 zł / 1godz.
DELEGACJA LEKARZA MEDYCYNY PRACY DO ZAKŁADOWEJ KOMISJI BHP 150,00 zł / 1 godz.
MIĘDZYNARODOWE ŚWIADECTWO ZDROWIA -MORSKIE 100,00 zł

Laboratorium Medycyny Pracy

Cena

POBRANIE 5,00 zł
ALAT 12,00 zł
ASPAT 12,00 zł
BILIRUBINA 12,00 zł
MORFOLOGIA 15,00 zł
RETIKULOCYTY 15,00 zł
GLUKOZA 12,00 zł
LIPIDOGRAM 35,00 zł
CHOLESTEROL CAŁKOWITY 10,00 zł
CHOLESTEROL HDL 10,00 zł
CHOLESTEROL LDL 10,00 zł
TRÓJGLICERYDY 10,00 zł
OGÓLNE BADANIE MOCZU 7,00 zł
KREATYNINA 12,00 zł
OB 11,00 zł
GGTP 10,00 zł